Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

«ΥΓΙΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΖΩΗΣ ΓΙΑ "ΝΙΟΤΗ" ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ -HEALTHY LIFE STYLES FOR LONG STUNDING "YOUTH" ».

ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ  ΝΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Κος ΧΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6978890696
e-mail :  petros1953@yahoo.gr             
Σέρρες 18/10/2013   

ΘΕΜΑ : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ
               ΔΡΑΣΗ» - ΔΡΑΣΗ 1.1 - ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΝΕΩΝ

    Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ», ΔΡΑΣΗ 1.1 , ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΝΕΩΝ   συμμετείχε ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ  .
    Το σχέδιο  υλοποιήθηκε στις Σέρρες & Σιδηρόκαστρο    από 25 Αυγούστου     2013   έως 01  Σεπτεμβρίου   2013   με την υποστήριξη και συγχρηματοδότηση του Ινστιτούτου Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Προγραμμάτων Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» και του Eurodesk – Δράση 1.1 - Ανταλλαγές Νέων με κωδικό : GR-11-Ε69-2013-R2 & 1.1/R2/2013/10
   O τίτλος του σχεδίου ανταλλαγής νέων ήταν : «ΥΓΙΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΖΩΗΣ ΓΙΑ "ΝΙΟΤΗ" ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
-HEALTHY LIFE STYLES FOR LONG STUNDING "YOUTH" ». 
  Οι νέοι που  συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανταλλαγής συνεργάστηκαν με ξένους φορείς  και οργανώσεις και με νέους από την  Ουγγαρία  , τη Βουλγαρία και την Κύπρο .Ο κάθε φορέας συμμετείχε στο πρόγραμμα με δεκατρείς (13) νέους & νέες και δύο (2) συνοδούς-αρχηγούς. Το πρόγραμμα ανταλλαγής  αποτέλεσε ευκαιρία για πολλούς νέους που είναι μέλη φορέων και οργανώσεων της Ευρώπης , να βρεθούν όλοι μαζί σε έναν τόπο , να γνωριστούν πρωταρχικά και να συνεργαστούν αναλύοντας και εξετάζοντας διεξοδικά τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους όπως διαμορφώνονται στις σύγχρονες κοινωνίες και εποχές . Επικεντρώθηκαν στο ρόλο των νέων  να αλλάξουν τις προσωπικές τους  συνήθειες και συμπεριφορές , οι οποίες θα πρέπει να  σχετίζονται με έναν υγιεινό τρόπο ζωής  ,  με σκοπό την προαγωγή της ψυχικής , σωματικής αλλά και κοινωνικής ευεξίας των νέων , ως εφόδιο ζωής . Γιατί η  καλή υγεία συνεπάγεται καλύτερη ποιότητα ζωής, μεγαλύτερη ανεξαρτησία και μια δραστήρια κοινωνική ζωή . Η γνωριμία που  επιτεύχθηκε , η καθημερινή επαφή των νέων μέσα από τις δράσεις του προγράμματος , ανέπτυξαν το πνεύμα της συνεργασίας και της ομαδικότητας . Το σχέδιο  περιελάμβανε την ενεργό συμμετοχή των νέων και παρείχε στους νέους μια ευκαιρία να συζητήσουν και να αποκομίσουν καινούρια πράγματα υιοθετώντας έναν  υγιεινό τρόπο ζωής. Οι  πιο πολλές μέθοδοι  εργασίας κατά την εκτέλεση του προγράμματος  βασίζονταν  στις αρχές της μη - τυπικής εκπαίδευσης , με ομάδες προβληματισμού και συνεργασίας. Κάθε δραστηριότητα ήταν διαδραστική  και   στόχευε στις πραγματικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων . Η συμμετοχή στις διάφορες εργασίες είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη  και τον εμπλουτισμό των γνώσεων των νέων , τη βελτίωση της ικανότητας για συνεργασία , τη διαλλακτικότητα και την ανοχή στο διαφορετικό  αλλά   και τα προσόντα των νέων  στη θεματική ενότητα του σχεδίου .
    Κάποιες εργασίες είχαν σχέση με τη διαδικασία της ολοκλήρωσης στην ΕΕ, τη γνωριμία με την  ταυτότητα του καθενός, την κατανόηση της πολυ- πολιτισμικότητας  ,  την ενίσχυση της θετικής αντίληψης των νέων απέναντι σε άλλους πολιτισμούς .
   Επίσης οι κοινές  δράσεις  και οι προσωπικές επαφές όλων των νέων ενίσχυσαν τους  δεσμούς φιλίας, συνεργασίας , αλληλοκατανόησης με αποτέλεσμα να εξαλειφθεί η καχυποψία και η ξενοφοβία επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο και τις προτεραιότητες του Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση».
   Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο το συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν .
     Προσπαθώντας συνέχεια να δώσουμε στους νέους περαιτέρω γνώσεις και εμπειρίες ενημερωνόμαστε για σχέδια ή προγράμματα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους και προάγουν το ταλέντο τους .

Ο  υπεύθυνος  υλοποίησης του προγράμματος   : ΧΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ